Sign In

Terms and conditions

HR / ENG

Hr

Opće odredbe

Ovi Opći uvjeti i upute o putovanju sastavni su dio Ugovora za usluge između tvtrke MEIĆ BROTHERS d.o.o., Podsolarsko 44, 22000 Šibenik, OIB: 74286518873 (u daljnjem tekstu Agencija) i ugovaratelja usluge (u daljnjem tekstu: Gost). Ovim općim uvjetima definiraju se uvjeti kojima Agencija stupa u Ugovor sa Gostom, a koji se razlikuju po pravnoj odgovornosti. Za rezervacije kod kojih Agencija radi sa svojim sredstvima i svojom imovinom Ugovorno nastupa kao Pružatelj usluge, dok u svim ostalim slučajevima Agencija djeluje kao Posrednik. Sve odredbe navedene u Općim uvjetima predstavljaju pravnu obvezu za Agenciju i Gosta.

Ponuda

Agencija osigurava uslugu prema informacijama koje su objavljene na internetu i koje su važeće na dan potvrde rezervacije, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji. Iznimka od navedenog je u slučaju više sile kao npr. bolest ili smrt pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji, izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti (elementarne nepogode kao potresi, poplave, sanitarni poremećaji, požari, suše, ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države tipa mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje itd.).

Rezervacije i uplate

Rezervacije smještaja se primaju elektronički putem nekog od kanala, emailom ili putem telefona, pismeno ili osobno u poslovnici Agencije. Prilikom zahtjeva za rezervaciju smještaja ili druge usluge Gost potvrđuje da je upoznat sa Općim uvjetima pružanja usluge, a koje je prethodno pažljivo pročitao te ih u cijelosti prihvaća. Sve navedeno u ovim Općim uvjetima predstavlja pravnu obvezu i za Gosta i za Agenciju. Agencija predstavlja Gostu odgovarajući materijal u elektronskom obliku zajedno sa svim relevantnim informacijama koje se odnose na rezervirane usluge, upoznaje ga sa Općim uvjetima poslovanja koji su sastavni dio ovog ugovora i u nekim slučajevima nudi paket osiguranja. Gost je dužan dati sve podatke potrebne za postupak rezervacije. Za rezervaciju usluge potrebno je uplatiti akontaciju ovisno o modelu plaćanja, a ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 15 dana prije početka korištenja usluge osim kod kartičnog plaćanja kod kojeg se vrši razarvacija sredstava cjelokupnog iznosa usluge, a naplata se izvršava 15 dana prije početka korištenja usluge i tada više nije moguće dobiti povrat sredstava. U slučaju da Gost ne uplati ostatak iznosa rezervacije u zadanom roku Agencija zadržava pravo otkazati rezervaciju. U tom slučaju Agencija prethodno o tome dostavlja obavijest Gostu. Napomena za plaćanja bankovnom doznakom za inozemne putnike: Gost je dužan uplatu izvršiti bankovnim transferom na devizni račun Agencije. Troškove banke pošiljatelja i banke primatelja u cijelosti snosi Gost. Napomena za plaćanja kreditnom karticom: sva plaćanja izvršavaju se u hrvatskoj nacionalnoj valuti – hrvatska kuna (kn). Iznos za koji će kreditna kartica Gosta biti terećena izračunava se konverzijom eura u hrvatske kune po srednjem tečaju za devize Hrvatske Narodne Banke na dan terećenja kartice. Prilikom naplate kreditnom karticom Gosta isti se iznos pretvara u nacionalnu valutu Gosta prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost malog odstupanja naplaćenog iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na web stranici Agencije ili drugom prodajnom kanalu.

Cijena usluga

Cijena usluga uključuje osnovne usluge kako je opisano u cijeniku uz ponuđene proizvode ili usluge. Za neke usluge iz naše ponude Gostu će se osim cijene osnovne usluge obračunati i obavezna nadoplata za dodatne usluge kao što su: završno čišćenje, osiguranje, turistička pristojba, jednokratna prijava. Iznos navedene moguće obavezne nadoplate Gostu je predočen na specifikaciji izračuna ukupnog iznosa rezervacije prilikom kreiranja rezervacije. Kod rezervacije smještaja u domaćinstvu (privatni smještaj) u cijenu je u pravilu uračunata turistička pristojba, potrošnja električne energije, vode i plina, posteljina, te sve ostale usluge koje su navedene u pojedinim opisima smještaja. Gost je dužan apartman ili kuću za odmor očistiti prije odlaska, neovisno o usluzi završnog čišćenja pružatelja usluge smještaja. Čišćenje koje je Gost dužan napraviti odnosi se na pranje i slaganje posuđa, uklanjanje smeća i metenje svih prostorija tako da je objekt prilikom napuštanja uredan. Cijene usluga smještaja su objavljene u EUR-ima. Na web stranici Agencije cijene usluga su objavljene u kunama. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena. Gostu koji je uplatio akontaciju ili cijeli iznos za određenu rezervaciju, Agencija jamči cijenu usluga koja je navedena u izračunu na osnovu kojeg je izvršio uplatu. Ukoliko se promjena dogodi prije izvršenja uplate, Agencija se obavezuje da će obavijestiti Gosta o promjeni cijene. Ugovorne strane su suglasne da Agencija ima pravo povišenja cijene najkasnije do 20 dana prije početka korištenja usluge ako je nakon potvrde rezervacije došlo do promjena u tečaju ugovorene valute. Gost zadržava pravo otkaza rezervacije ukoliko je cijena rezervacije povećana više od 10% u odnosu na prvotnu cijenu rezervacije, uz pravo na povrat do tada uplaćenog iznosa umanjenog za troškove transakcije pri čemu je pravo na naknadu štete isključeno.

Cijene navedene u ponudama Agencije bazirane su na osnovi ugovora s partnerima Agencije i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u objektu u kojem Gost boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu ili rezerviranu drugu uslugu dođe više osoba nego što je naznačeno na rezervaciji odnosno vaucheru pružatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gostiju na licu mjesta. Pružatelj usluge zadržava pravo uskratiti rezerviranu uslugu Gostu u slučaju da Gost dovede u smještaj kućnog ljubimca bez prethodne najave Agenciji ili pružatelju usluge. Pri navedenim slučajevima Agencija nije dužna uvažiti primjedbe Gosta na kvalitetu rezerviranog smještaja ili drugih usluga.

Akcije i popusti se ne mogu međusobno zbrajati i kombinirati; u jednoj rezervaciji može se koristiti samo jedan popust.

Turistička pristojba

Prema važećem Zakonu o turističkoj pristojbi Republike Hrvatske, Gost je dužan platiti turističku pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Turistička pristojba propisana Zakonom o turističkoj pristojbi Republike Hrvatske i Pravilnikom o najnižem I najvišem iznosu turističke pristojbe iznosi od 5,00 do 20,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Naknada za turističku pristojbu umanjena za 50% naplaćuje se dobnoj skupini od  12. do 18. godina, dok su djeca do 12 godina u potpunosti oslobođena plaćanja turističke pristojbe. Turističke pristojbe su oslobođene osobe sa invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj, osobe koje zbog potrebe rada ili obavljanja poslova koriste uslugu smještaja za vrijeme obavljanja poslova/rada, sudionici školskih paket-aranžmana s uključenim smještajem, koje su odobrile školske ustanove, osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja prava na smještaj kao korisnici socijalne skrbi. Konačan iznos turističke pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj u kojem se nalazi smještajna jedinica, terminu boravka, broju i dobnoj skupini Gosta. U slučaju ostvarivanja prava umanjenja ili oslobođenja od plaćanja turističke pristojbe prilikom rezervacije smještaja kod pružatelja usluge smještaja u domaćinstvu ili obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koji su obveznici plaćanja paušalnog iznosa turističke pristojbe nije moguće ostvariti umanjenje cijene smještaja.

Pravilo Odgovornosti

Agencija nastupa kao posrednik u rezerviranju smještajnih jedinica između Gosta i iznajmljivača. Agencija na bilo koji način nije odgovoran za štetu koju bi pretrpio Gost ili osoba povezana sa istim ili pak glede stvari/predmeta u vlasništvu ili posjedu Gosta (bilo da je šteta prouzročena u odnosu spram imovine ili integriteta/zdravlja gosta, i to bez obzira na uzrok i izvor štete). Koristeći ovo web mjesto korisnik je upoznat s posredničkom ulogom Agencije kao i s pravilom odricanja odgovornosti Agencije te se odriče svakog prava potraživanja te i takve naknade štete spram Agencije.

Kategorizacija i opis usluga

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, kao i temeljem uvida predstavnika Agencije u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje Gost dobije na prodajnom mjestu ne obavezuju Agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na internet stranicama www.family-visit.com i/ili u drugim promotivno – informativnim materijalima Agencije.

Parking mjesto je osigurano ukoliko pružatelj usluge ima na raspolaganju po jedno parkirno mjesto za svaku smještajnu jedinicu  u sklopu objekta ili njegovoj blizini. Osiguran parking ne podrazumijeva da se on mora nalaziti u samom dvorištu objekta, na čuvanom, ograđenom ili natkrivenom mjestu. Smještaj u kojem je moguć pristup osobama u invalidskim kolicima, ali nije nužno u potpunosti prilagođen, mora posjedovati sljedeće karakteristike:

 – položaj smještajne jedinice je u prizemlju (maksimalno do 2 stepenice pri ulasku u smještajnu jedinicu)

 –  dimenzije smještajne jedinice su pogodne za kretanje osobama u invalidskim kolicima (širina vrata je minimalno 75cm, prostrana kupaonica koja nije nužno opremljena odgovarajućim ručkama i barovima)

Obveze agencije

Dužnost agencije je briga o provedbi usluga kao i izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima Gosta, sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima (stavak ‘Ponuda’), kad se postupa kako je opisano u stavku ‘Promjene i otkaz’.

Obveze gosta

Gost je obvezan:

–  posjedovati valjane putne isprave;

–  poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište;

–  pridržavati se deviznih i carinskih propisa, provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza. U slučaju  nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane Gosta, sve nastale troškove snosi sam Gost;

–  pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri;

–  prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi (voucher dobiven e-mailom);

–  uplatiti ostatak iznosa rezervacije na licu mjesta na dan dolaska u smještaj ukoliko je za svoju rezervaciju, ako je opcionalno, odabrao model plaćanja ostatka na dan dolaska u Hrvatskim Kunama. Cijena u Eurima će biti pretvorena u hrvatske kune sukladno tečaju Hrvatske Narodne Banke na dan plaćanja;

– najaviti Agenciji, prilikom postavljanja upita, namjeru dovođenja kućnog ljubimca u smještajnu jedinicu čak i ako je prema opisu objekta kućni ljubimac dobrodošao. Putnik je dužan najaviti vrstu i veličinu ljubimca budući da, iako su kućni ljubimci dozvoljeni, postoje pravila i kućni red kojeg je potrebno poštovati. Za većinu objekata u kojima je kućni ljubimac dobro došao obračunava se odgovarajuća nadoplata koju određuje pružatelj usluga. Nadoplata se plaća pružatelju usluga na dan dolaska u smještaj pri čemu je Putnik unaprijed obaviješten o iznosu iste od strane Agencije;

– prijaviti odmah prilikom slanja upita za smještaj ukoliko planira dolazak sa više osoba nego je navedeni kapacitet smještaja, iako se radi o malodobnoj djeci. Mogućnost boravka s većim brojem osoba ovisi isključivo o dobroj volji pružatelja usluge što ne isključuje mogućnost naplate nadoplate za dodatne osobe. Ne postoji pravilo prema kojem malodobna djeca mogu besplatno i bez najave boraviti u smještaju.

U slučajevima nepoštivanja navedenih obaveza, Gost sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije Gost se obavezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

Pravo gosta na promjene i otkaz od rezervacije

Svaku promjenu ili otkaz rezervacije usluge Gost je dužan uputiti Agenciji pismenim putem (e-mail, pošta) ili usmenim (telefonom ili dolaskom u poslovnicu) kako bi Agencija bila u mogućnosti obraditi zahtjev. U slučaju promjene ili otkaza potvrđene rezervacije datum primitka pismenog zahtjeva u toku radnog vremena Agencije  predstavlja osnovu za obračun troškova. U slučaju primitka pismenog otkaza ili promjene potvrđene rezervacije izvan radnog vremena agencije, kao datum obrade zahtjeva uzima se sljedeći radni dan agencije.

 

U slučaju da Gost otkaže potvrđenu rezervaciju privatnog smještaja do 15 dana prije dana dolaska, rezervacija se otkazuje bez naplate. U slučaju da Gost otkaže rezervaciju nakon što se izvrši naplata rezerviranih sredstava 15 dana prije dana dolaska, nema pravo na povrat naplaćenog iznosa rezervacije. Za promjenu broja osoba, datuma početka i/ili završetka korištenja usluge od strane Gosta na već potvrđenoj rezervacije, ukoliko je promjenu rezervacije moguće realizirati, primjenjuju se slijedeći uvjeti:

–  više od 15 dana do početka korištenja usluge za iznos rezervacije koji je isti ili veći od prvotnog, Agencija će naplatit samo razliku u cijeni.

–  više od 15 dana do početka korištenja usluge, za iznos rezervacije koji je manji od prvotnog, Agencija naplaćuje administrativni trošak u iznosu od 25,00 €. Eventualna razlika biti će vraćena gostu.

– Promjene rezervacija 15 do 1 dan prije početka korištenja usluge nisu moguće.

Ukoliko Gost zatraži promjenu smještajne jedinice u istom objektu, a promjena je moguća, Agencija naplaćuje administrativni trošak u iznosu od 15,00 €, te eventualnu razliku u cijeni.

Ukoliko Gost zatraži promjenu smještajne jedinice u drugi objekt, promjena se smatra otkazom rezervacije i primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.

U slučaju da Gost želi odgoditi rezervaciju na drugi datum, prva izmjena ove vrste naplaćuje se 25 eur, ovo pravilo vrijedi samo za prvu promjenu. Ako putnik želi dva puta odgoditi termin za istu rezervaciju, naknada će se izračunati kao postotak od vrijednosti rezervacije. Ovakva izmjena je moguća samo ukoliko okolnosti u smještajnoj jedinici dopuštaju takvu izmjenu.

Ukoliko zatražene promjene rezervacije nisu moguće te zbog toga Gost odustane od rezervacije, primjenjuju se niže navedeni uvjeti otkaza rezervacije.

Ukoliko Gost zatraži promjenu rezervacije transfera do 48 h prije početka korištenja usluge, a promjena je moguća, Agencija naplaćuje administrativni trošak od 15 EUR, te eventualnu razliku u cijeni. Promjene manje od 48h sati prije početka transfera nisu moguće.

Uvjeti otkaza rezervacije

Privatni smještaj

Uvjeti otkaza za rezervacije za privatni smještaj:

U slučaju otkaza potvrđene rezervacije privatnog smještaja, naplaćuju se slijedeći troškovi:

– za otkaz rezervacije do 15 dana prije početka korištenja usluge, nema troškova otkaza.

– za otkaz rezervacije od 14 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije

– za otkaz rezervacije nakon dana dolaska, ili ako se Gost ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije.

Uvjeti otkaza za rezervacije za privatni smještaj napravljene prije 10.05.2022.

U slučaju otkaza potvrđene rezervacije privatnog smještaja, naplaćuju se slijedeći troškovi

Vile

U slučaju otkaza potvrđene rezervacije vila, naplaćuju se slijedeći troškovi:

– za otkaz rezervacije do 51 dan prije početka korištenja usluge nema storno troškova.

– za otkaz rezervacije od 50 do 0 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije.

Uvjeti otkaza za rezervacije za vile napravljene prije 10.05.2022.

Transferi

U slučaju otkaza potvrđene rezervacije transfera, naplaćuju se slijedeći troškovi:

– za otkaz rezervacije do 48 h prije početka korištenja usluge, naplaćuje se naknada za administrativni trošak u iznosu od 15 EUR.

– za otkaz rezervacije unutar 48 h prije početka korištenja usluge, ili ukoliko se Gost ne pojavi na dogovorenom mjestu za transfer, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije.

U slučaju rezervacija za veće grupe ili za lokacije gdje cijene nisu definirane na webu postoji mogućnost modifikacije storno troškova, ali gost će o istom biti pravovremeno obaviješten putem email-a.

Najam plovila, bicikla i biciklistička tura

Uvjeti otkaza rezervacije za najam plovila, bicikla ili za rezervaciju biciklističke ture:

– U slučaju otkaza višednevnog (t > 1 dan) najma bicikla i opreme, a rezervacija je već uplaćena, iznos od 27 EUR biti će zadržan zbog našeg utrošenog vremena u komunikaciji između vas i nas i/ili zbog nastale financijske štete u tom periodu.

– u slučaju otkaza rezervacije od 14 do 7 dana prije početka najma plovila i/ili bicikla i/ili opreme naplaćuje se 30% od cijene rezervacije.

– U slučaju otkaza rezervacije od 6 do 0 dana prije početka najma plovila i/ili bicikla i/ili opreme naplaćuje se 70% cijene rezervacije.

– u slučaju otkaza rezervacije 15 dana prije početka najma plovila i/ili bicikla i/ili opreme nema troškova otkaza.

Ako se dogodi slučaj da je stvarno vrijeme korištenja višednevnog najma plovila i/ili bicikla i/ili opreme kraće od vremena rezervacije, tada će se nekorišteno ali rezervirano vrijeme naplatiti po danu u iznosu od 50% od prosječne dnevne cijene najma.

Sigurnosni depozit

Sigurnosni depozit je obvezan. Sigurnosni depozit iznosi 2.000 HRK ili putovnica po biciklu. Može biti u obliku novčanog deposita u trenutku početka najma ili može biti u obliku bankovne transakcije, odnosno rezervacije sredstava na kreditnoj kartici. Ukoliko je sigurnosni depozit uplaćen putem bankovne transakcije, tada će on biti vraćen u roku od 24h nakon primitka i provjere ispravnosti bicikla i / ili opreme i nakon provjere da li je nešto izgubljeno. Depozit se vraća u potpunosti ukoliko se otkaže dogovoreni najam, bez obzira na vremenski interval prije početka najma.

Putno osiguranje

U cijenu rezervacije nije uključen “paket“ putnog osiguranja: osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage, osiguranje od otkaza rezervacije kao i ni dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Na zahtjev Gosta moguće je ugovoriti osiguranje pri čemu Agencija djeluje isključivo kao posrednik ili Gost može ugovoriti osiguranje izravno u jednoj od osiguravajućih kuća. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje. Iznimno, u cijenu najma bicikla i biciklističke ture uključeno je osiguranje od ozljede koja rezultira invaliditetom ili smrtnim ishodom.

Prtljaga

Gost je dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenim u smještaj. Gost sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih bez njegovog nadzora. Agencija ni na koji način ne odgovara za oštećenu, uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti u smještajnom objektu (preporučuje se najam sefa ukoliko postoji takva mogućnost ili uplata paketa osiguranja gdje bi se osigurala i prtljaga). Izgubljenu prtljagu ili krađu Gost je dužan prijaviti pružatelju usluge smještaja i nadležnoj policijskoj postaji.

Pravo agencije na promjene i otkaz

Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku Ponuda). Rezervirani smještaj, Agencija zadržava pravo zamijeniti samo uz uvjet da je Gost o promjeni pravovaljano obaviješten, da je zamjenski smještaj iste ili više kategorije te da cijena zamjenskog smještaja odgovara cijeni po kojoj je Gost potvrdio rezervaciju. U slučaju da je Agencija u mogućnosti ponuditi samo zamjenski smještaj u objektu više kategorije po cijeni koja premašuje iznos uplaćene rezervacije više od 15%, Agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju Gosta. U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, Agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest Gostu prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa pri čemu Gost nema pravo tražiti naknadu štete od Agencije. Agencija je obvezna izvršiti samo povrat iznosa uplaćenog na račun Agencije. Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, Agencija se obvezuje  pružiti Gostu sve informaciju koje posjeduje o smještajima koji nisu u ponudi Agencije kao i izvršiti povrat uplaćenog iznosa  rezervacije Gostu.

Izmjena Uvjeta Poslovanja

Zadržavamo pravo izmijeniti Uvjete poslovanja kao i ostale uvjete bez prethodne najave ili obavijesti, a sve u svrhu kako bismo povećali kvalitetu usluge. Za sve informacije u vezi ovih Uvjeta poslovanja, molimo vas da nas kontaktirate na slijedeći email: info@family-visit.com ili na:

MEIĆ BROTHERS d.o.o.

Kralja Krešimira IV 2, 22213 Pirovac, Hrvatska

OIB: 74286518873

Tel.: +385 (0) 91 196 01 29

Podaci o tvrtki

MEIĆ BROTHERS d.o.o.

Podsolarsko 44, 22213 Pirovac, Croatia

Voditelj poslovnice: Igor Meić

Voditelj poslovanja je odgovoran za zakonito poslovanje turističke agencije.

Mobitel: +385 (0)91 196 01 29

Email: info@family-visit.com

Radno vrijeme poslovnice: 8:00 – 16:00

Pravni podaci

Trgovački sud u Zadru– stalna služba u Šibeniku

Registarski broj: 110059452

Djelatnost: 5510 Hoteli I sličan smještaj (NKD 2007)

Porijeklo kapitala: 100% domaći kapital – izvor FINA

Temeljni kapital: 911.000,00 HRK uplaćen u cijelosti

Porezni broj: HR74286518873

Član uprave: Igor Meić

Nadležno tijelo za nadzor: Državni inspektorat, Turistička inspekcija.

Poslovni račun

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE d.d.

Jadranski Trg 3a, 51 000 Rijeka

IBAN: HR7624020061100777455

Način podnošenja pisanih prigovora

Temeljem Zakona o pružanju usluga u turizmu svoje eventualne prigovore na naše usluge, korisnici istih, mogu uputiti pisanim putem na našu adresu:

Poštom: MEIĆ BROTHERS d.o.o., Kralja Krešimira IV 2, 22213 Pirovac, Hrvatska

Elektronskom poštom: info@family-visit.com

ili svoj prigovor mogu upisati u knjigu prigovora ili u obrazac za podnošenje pisanih prigovora koji se nalaze u objektu, te ćemo bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak.

Na zaprimljeni prigovor odgovorit ćemo pisanim putem u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Eng

General Provisions

These General Terms and Conditions and Travel Instructions constitute an integral part of the Service Level Agreement between the company MEIĆ BROTHERS d.o.o., Podsolarsko 44, 22000 Šibenik, pin: 74286518873 (hereinafter referred to as “the Agency”) and the service holder (hreinafter referred to as “the Guest”). These General Terms and Conditions govern the conditions under which the Agency enters into an Agreement with the Guest, which differ in legal liability. For reservations where the Agency works with its own funds and assets, it acts as a Service Provider under the Contract, while in all other cases the Agency acts as an Intermediary. All the provisions set out under the General Terms and Conditions represent a legal liability for the Agency and the Guest.

Offer

The Agency provides the service according to the information published on the Internet and valid on the day of confirmation of the booking, and according to the description and date in accordance with the confirmed booking.

Exceptions to this are in case of force majeure, such as illness or death of the service provider or his immediate family, extraordinary circumstances that cannot be foreseen or eliminated (natural disasters such as earthquakes, floods, sanitation, fires, droughts, wars, strikes, terrorist attacks). actions and restrictions issued by the state such as mobilization, ban on leaving the country, etc.).

Bookings and Payment

Accommodation bookings are received electronically via one of the channels, by email or by phone, in writing or in person at the Agency’s office. When requesting a booking for accommodation or other services, the Guest confirms that he/she is familiar with the General Terms and Conditions of the Service, which he/she had carefully read before, and accepts them in full. All provisions under  the General Terms and Conditions constitute a legal obligation for both the Guest and the Agency. The Agency presents to the Guest the appropriate material in electronic form together with all relevant information related to the booked services, acquaints him/her with the General Terms and Conditions which are an integral part of this Agreement and in some cases offers an insurance package. The Guest is obliged to provide all the information necessary for the booking process. To book the service, it is necessary to pay an advance depending on the payment model, and the rest of the amount is paid no later than 15 days before starting to use the service, except for card payment where provisioning of funds of the full amount of the service is made, and collection is made 15 days before starting to use the service, after which  it is no longer possible to get a refund. In case that the Guest does not pay the remaining balance within the specified period, the Agency reserves the right to cancel the reservation. In such a case the Agency shall inform the Guest in advance. Note for payment by bank remittance for foreign travellers:  The guest is obliged to make the payment by bank transfer to the foreign currency account of the Agency. Note for credit card payment: all payments are maid in the Croatian national currency – Croatian Kuna (HRK). The amount for which the Guest’s credit card will be charged is calculated by converting the Euro into Croatian Kuna at the middle exchange rate of the Croatian National Bank on the day of debiting the card. When paying with a Guest’s credit card, the same amount is converted into the Guest’s national currency according to the valid exchange rate list of the Credit Card Holders Association. As a result of price conversion, there is a possibility of a small deviation of the amount charged from the original price displayed on the Agency’s website or other sales channel.

 

Services Price

The price of services includes basic services as described in the price list with the offered products or services. For some services from our offer, in addition to the price of the basic service, the Guest will be charged a mandatory surcharge for additional services such as: final cleaning, insurance, tourist tax, one-time registration. The amount of the stated possible obligatory surcharge is presented to the Guest on the specification of the calculation of the total amount of the reservation when creating the reservation. When booking accommodation in the household (private accommodation), the price usually includes tourist tax, consumption of electricity, water and gas, bed linen, and all other services listed in individual descriptions of accommodation.The Guest is obliged to clean the apartment or holiday home before departure, regardless of the final cleaning service of the accommodation provider. Cleaning that the Guest is obliged to do refers to washing and stacking dishes, removing garbage and sweeping all rooms so that the facility is tidy when leaving. Prices of accomodation service are published in EUR. On the Agency’s website, the prices of services are published in HRK. The Agency reserves the right to change the published prices. For the Guest who has paid an advance or the entire amount for a specific booking, the Agency shall guarantee the price of accommodation that has been stated in the calculation and on the basis of which the payment was made.

If the change occurs before the actual payment is made, the Agency shall notify the Guest of the change of the price. If a change in the exchange rate occurs after the booking has been confirmed, the Parties agree that the Agency shall have the right to increase the price no later than 20 days prior to the commencement of service. The Guest reserves the right to cancel the booking if the booking price is increased by more than 10% compared to the initial booking price, and is entitled to reimbursement of the price already paid, with the exclusion of the right to compensation.

The prices stated in the Agency’s offers are based on contracts with the Agency’s partners and do not have to correspond to the prices published on the spot in the facility where the Guest is staying, and any difference in price may not be the subject of complaint. If more people come to the booked accommodation unit or reserved other service than indicated on the reservation or voucher, the service provider has the right to deny service to unannounced guests or accept all guests with additional payment of unannounced guests on the spot. The Service Provider reserves the right to deny the booked service to the Guest in case the Guest brings a pet to the accommodation without prior notice to the Agency or the service provider. In these cases, the Agency is not obliged to take into account the remarks of the Guest on the quality of booked accommodation or other services. Marked down prices and discounts  cannot be added and combined with each other; only one discount can be used in one reservation.

 

Touris Tax

According to the current Tourist Tax Act of the Republic of Croatia, the Guest is obliged to pay the tourist tax at the same time when paying for the accommodation service. Tourist tax prescribed by the Tourist Tax Act of the Republic of Croatia and the Ordinance on the lowest and highest amount of tourist tax is from 5.00 to 20.00 kn per person per day for adults. Tourist tax compensation reduced by 50% is charged to the age group from 12 to 18, while children up to 12 years of age are completely exempt from paying tourist tax. Tourist taxes will not be charged to persons with disabilities of 70% and more and one companion, to persons who for the purpose of work or business activity use accommodation services while performing business activities / work, participants in school package tours with accommodation included, approved by school institutions, persons who use the overnight service in the framework of exercising the right to accommodation as part of exercising their right as social welfare beneficiaries.  

The final amount of tourist tax for a particular reservation depends on the destination in the Republic of Croatia where the accommodation unit is located, the period of stay, the number and age group of the Guest. In the case of exercising the right to pay the reduced tourist tax, or the right to be exempt from paying the tourist tax when booking accommodation with accommodation providers in the household or family farm who are obliged to pay a lump sum tourist tax, it is not possible to reduce the price of accommodation. 

 

Liability Rules

The Agency acts as an intermediary in the reservation of accommodation units between the Guest and the landlord. The Agency shall in no way be liable for the damage that would be suffered by the Guest or a person related to him/her or in relation to items / objects owned or in possession by the Guest (whether the damage was caused in relation to the property or the integrity / health of the Guest, regardless of the cause and source of the damage). By using this site, the user is acquainted with the intermediary role of the Agency as well as with the Rule of Liability of the Agency and waives any right to claim that and such damage against the Agency.

Categorization and Services Description

The offered accommodation units are described according to the official categorization of the competent institution, as well as on the basis of the insight of the Agency’s representatives into the actual state of accommodation during the publication. Standards of accommodation, food, services and other things in different places and countries are different and not comparable. The information that the Guest receives at the point of sale do not bind the Agency to a greater extent than the information published on the website www.family-visit.com and / or in other promotional and informative materials of the Agency.

A parking space is provided if the service provider has one parking space available for each accommodation unit within the facility or its vicinity. Secured parking lot does not mean that it must be located in the courtyard of the building, in a guarded, fenced or covered place. The accomodation that is wheelchair accessible, but not necessarily completely adapted, should have the following characteristics:

 – posiition of  the accommodation unit is on the ground floor (up to a maximum of 2 stairs at the entrance to the accommodation unit)

 –  size of the accommodation unit is suitable for movement of a person in a wheelchair (minimum door width is 75 cm, spacious bathroom, which is not necessarily equipped with adequate handles and bars)

Agency Obligations

The duty of the Agency is to take care of the provision of services as well as to select service providers, and to take care of the rights and interests of the Guest, in accordance with best ppractices in tourism. The Agency shall fulfill all the above mentioned obligations as described, except in extraordianry circumstances (item “Offer”) in which the Agency shall act as stated under the item “Changes and Cancellation”).

 

Obligations of the Guest

The Guest is obliged to:

–  have valid travel documents;

–  comply with the customs and foreign exchange regulations of the country of destination;

–  comply with foreign exchange and customs regulations,  enqire whether or not he/she requires a visa for the destination country as well as neighbouring countries.  In the event the Guest is unable to continue the trip as a result of being in direct violation of relevant regulations, all incurred costs are born by the Guest;

–  abide by house rules of the accommodation facilities, and cooperate with service providers in good faith; 

–  at arrival to the destination, present the service provider with the document proving paid service (voucher obtained by e-mail);

–  pay the balance of the reservation at the spot, on the day of arrival at the accomodation unit if for his/her reservation, if optionally, selected the model of balance payment on the day of arrival in Croatian Kuna.  The price in Euro shall be converted int Croatian Kuna in accordance with the exchnge rate of the Croatian National Bank on the day of payment.

– to notify the Agency, when making an inquiry, of the intention to bring a pet to the accommodation unit even if the accomodation unit is described as a pet-friendly accomodation.  The Traveller is obliged to announce the type and size of the pet since, even though pets might be permitted, there are house rules which should be obeyed. For the majorty of the pet-friendly accomodation units, an extra fee is applicable which is paid on the day of arrival directly to the service provider. The Traveller shall receive information from the Agency in advance about the pet fee which is to be paid on the day of arrival at the accomodation unit¸

– if the Traveller intends to arrive with more persons than listed as the maximum capacity of the accomodation unit, he/she is obliged to inform the Agency immediately upon sending an accommodation request, even if the persons are minor children.  The possibility of staying with a larger number of persons solely depends on the goodwill of the accommodation service provider and does not exclude additional payment. There are no rules under which minor children can stay free and without notice in the accommodation unit.  

In case of non-compliance with the stated obligations, the Guest shall bear costs and be liable for the damage incurred.   By confirming a reservation, the Guest agrees to compensate the service provider on the spot for any possible damage caused by his/her own negligence.  

 

Guest Right  to Changes and Cancellations

The Guest is obliged to send any change or cancellation of the service reservation to the Agency in writing (e-mail, post) or orally (by phone or by coming to the branch office) so that the Agency would be able to process the request. In case of change or cancellation of the confirmed reservation, the date of receipt of the written request during the working hours of the Agency is the basis for the calculation of costs. If the written cancellation is received outside regular working hours of the Agency, the cancellation date which will represent the ground for calculationg cancellation costs will be the following working day of the Agency.

 

In case the Guest cancels the confirmed reservation of private accommodation up to 15 days before the day of arrival, the reservation is cancelled free of charge. In case the Guest cancels the reservation after the payment of the reserved funds 15 days before the day of arrival, he/she is not entitled to a refund of the amount charged. For the change of the number of persons, the date of the beginning and / or the end of the use of the service by the Guest on the already confirmed reservation, if the change of the reservation can be realized, the following conditions shall apply:

– more than 15 days before the start of using the service for the amount of the reservation that is the same or higher than the initial sum, the Agency shall charge only the difference in price.  

–  more than 15 days before the start of using the service, for the amount of the reservation that is less than the initial, the Agency charges an administrative fee in the amount of € 25.00. Any difference will be refunded to the Guest.

– Change of reservation 15 to 1 day before starting to use the service are not possible. .

If the Guest requests a change of accommodation unit in the same building, and a change is possible, the Agency charges an administrative fee in the amount of € 15.00, and possible difference in price.

In the event that the Guest requests to change a confirmed accommodation unit to an accommodation unit of a different service provider, the change shall be treated as a cancellation and the cancellation terms stated below shall apply.

In case the Guest wants to postpone the reservation to another date, the first change of this type is charged 25 Euro. This rule applies only to the first change. If the traveler wants to postpone the date for the same reservation twice, the fee will be calculated as a percentage of the value of the reservation. Such a change is possible only if the circumstances in the accommodation unit allow such a change.

If the requested changes to the reservation are not possible and therefore the Guest cancels the reservation, the following conditions of cancellation apply.

If the client requests change of the reservation transfer up to 48 hours before starting to use the service, and change is possible, the Agency will charge an administrative fee of 15 EUR, and a possible difference in price. Changes less than 48 hours before transfer are not possible.

 

Reservation Cancellation Conditions

Private Accommodation

Conditions set out for cancellation of reservation for private accommodation:

In case of cancellation of the confirmed reservation for private accommodation,  the following costs are charged:

– for cancellation up to 15 days before the start of the service, there are no cancellation fees

– for cancellation of a reservation from 14 to 0 days before the start of using the service, 100% of the total price of the reservation will be charged

– for cancellation after the day of arrival, or if the Guest does not appear in the booked accommodation, 100% of the total price of the reservation will be charged.

Cancellation conditions for reservations for private accommodation made before 10.05.2022.

In case of cancellation of the confirmed reservation of private accommodation, the following costs will be charged

Villas

In case of cancellation of the confirmed reservation of villas, the following costs are charged: 

– there are no cancellation fees for cancellation up to 51 days before the start of the service

– for cancellation of a reservation from 50 to 0 days before the start of using the service, 100% of the total price of the reservation shall be charged.

Cancellation policy for reservations made for villas made before 10.05.2022.

Transfers

In case of cancellation of the confirmed transfer reservation, the following costs will be charged:

– for cancellation up to 48 hours before the start of the service, an administrative fee of EUR 15 will be charged.

– for cancellation within 48 hours before the start of the service, or if the Guest does not show up at the agreed place of transfer, 100% of the total price of the reservation will be charged.

In the case of reservations for larger groups or for locations where prices are not listed on the web, there is the possibility of modifying the cancellation costs, but the Guest will be timely informed about that via email. 

 

Boat and Bike Rental and Bicycle Tours Booking

Terms of cancellation of a reservation for renting a boat, bicycle or for booking a bicycle tour:

– In case of cancellation of multi-day (t ˃ 1 day) rental of bicycles and equipment, and the reservation has already been paid, the amount of 27 EUR shall be retained due to our time spent in communication between you and us and / or due to financial damage during that period 

– in case of cancellation 14 to 7 days before the start of the boat and/or bicycle and/or equipment rental,  30% of the reservation price shall be charged

– in case of cancellation from 6 to 0 days before the start of the rental of boats and/or bicycles and/or equipment, 70% of the reservation price will be charged

– in case of cancellation 15 days before the start of the rental of boats and/or bicycles and/or equipment,  cancellation costs shall not be charged.

If it happens that the actual time of using a multi-day rental of a boat and/ or a bike and/or equipment is shorter than the time of booking, then unused but booked time will be charged per day in the amount of 50% of the average daily rental price.         

 

Security Deposit

A security deposit is required. Security deposit amounts to HRK2,000 or passport per bike. It can be in the form of a cash deposit at the time of the start of the rental or it can be in the form of a bank transaction or provisioning of funds on a credit card. If the security deposit is paid through a bank transaction, then it will be refunded within 24 hours after receipt and checking of the bicycle  and/or equippment and after checking to see if anything is lost. The deposit is refunded in full if the agreed rental is cancelled, regardless of the time interval before the start of the rental.

 

Travel Insurance

The price of the reservation does not include the travel insurance package: insurance against the risk of accident and illness while traveling, insurance against damage and loss of luggage, insurance against cancellation of the reservation and voluntary health insurance.

At the request of the Guest, it is possible to arrange insurance where the Agency acts solely as an intermediary or the Guest can take out insurance directly in one of the insurance companies.    We recommend that you carefully study the terms of insurance before buying it. Exceptionally, the price of renting a bicycle and cycling tour includes insurance against injury resulting in disability or death.   

 

Luggage

The Guest is obliged to take care of his/her belongings brought into the accommodation.  The Guest is responsible for the theft, loss or damage of items left without his/her supervision.  The Agency is not responsible in any way for damaged, destroyed or lost luggage, as well as for theft of luggage or valuables in the accommodation facility (it is recommended to rent a safe if there is such a possibility or pay an insurance package to secure luggage). The Guest is obliged to report the lost luggage or theft to the accommodation service provider and the competent police department.

 

Agency’s Right to Change and Cancellation

The Agency reserves the right to change or modify a reservation in case of circumstances caused by conditions beyond its control that cannot be predicted, avoided or rectified (see item Offer).  The Agency reserves the right to replace the reserved accommodation only if the Guest is duly notified of the change, that the replacement accommodation is of the same or higher category and that the price of replacement accommodation corresponds to the price at which the Guest confirmed the reservation.   In the event that the Agency is able to offer only an alternative accommodation in a facility of a higher category at a price exceeding the amount of the paid reservation more than 15%, the Agency reserves the right to charge the difference in price in agreement with the Guest. If the Agency is unable to replace the accommodation paid for, the Agency retains the right to cancel the reservation with prior notice to the Guest before using the service, and guarantees a refund of the full amount paid, whereby the Guest has no right to claim damages from the Agency.

The Agency is obliged to refund only the amount paid to the Agency’s account. If adequate substitute is not available on the day of starting to use the service, the Agency undertakes to provide the Guest with all information it has about accommodation that is not offered by the Agency as well as to refund the amount paid to the Guest.

 

Change of Terms and Conditions

We reserve the right to change the Terms and Conditions as well as other conditions without prior notice or information, all for the purpose of increasing the quality of service.  For all information regarding these Terms and Conditions, please contact us at the following email: info@family-visit.com or at:

MEIĆ BROTHERS d.o.o.

Kralja Krešimira IV 2, 22213 Pirovac, Croatia

TAX ID: 74286518873

Tel.: +385 (0) 91 196 01 29

 

 

Company Details

MEIĆ BROTHERS d.o.o.

Podsolarsko 44, 22213 Pirovac, Croatia

Business Manager: Igor Meić

The Business Manager is responsible for the work of the tourist agency in accordance with legal provisions.

Phone: +385 (0)91 196 01 29

Email: info@family-visit.com

Working time: 8 AM-4 PM

 

Legal

Commercial court in Zadar– permanent service in Šibenik

Registration number: 110059452

Service type: 5510 Hotels and similar accommodation (NKD 2007)

Capital origin: 100% domestic capital – source FINA

Core capital: 911.000,00 HRK paid in full

VAT number: HR74286518873

Member of the board: Igor Meić

Supervisory authority: State inspectorate, Tourist inspection

 

Bank account

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE d.d.

Jadranski Trg 3/a, 10 000 Rijeka

IBAN: HR7624020061100777455

 

How to file a complaint

According to Article 6 of the Act on Provision of Tourism Services and Article 10, Paragraph 3 of the Consumer Protection Act, we inform service users that a written complaint to the quality of contracted services can be submitted:

  • by mail to MEIĆ BROTHERS d.o.o., Kralja Krešimira IV 2, 22213 Pirovac – Croatia
  • via e-mail to info@family-visit.com
  • directly to Meić brothers branch

Acknowledgment of receipt of the complaint will be sent to you without delay in writing. The response to the complaint will be provided in writing no later than 15 days after the receipt of the complaint.

Meić brothers d.o.o.

Kralja Krešimira IV 2,

22213 Pirovac, Croatia